För snart 40 år sedan

I backspegeln 2020 och framåt

För 38 år sedan undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken. För 33 år sedan var jag med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden, jag upplevde min första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfäll mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

Åren innan Roskilde startade jag och Birger Enoksson  den maritima föreningen Skandinavien Viking Explorer, i dagligt tal förkortat till SVEG och där många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

För sådär 28 år sedan startade verksamheten med en maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas och forskning 1993. Detta utvecklades snart till grundandet av Fotevikens Museum som bildades  1995 med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

Sedan dess har Museet också byggt två koggar som vi på uppdrag av Malmö stad drev inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö. Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn mest  har arbetat med är ”Projekt 1692”. Detta är Nordens största digital historieprojekt och är samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggs Malmö stad upp i en tredimensionell form.

 


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. Foto/copyright: Tobias Lindblom

 

Föreningens inriktning blev nu som en stödjande vänföreningen till Museet med stora ideella insatser. Den experimentella arkeologin järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, samt inte minstrekonstruktion av vikingatida båtar och segling kombinerades med det maritima arbetet med avsökning av havet efter nya skeppsfynd samt tillsammans med Fotevikens museums marinarkeologer undersöka och dokumentera skeppsvraken i närområdet.

Fotevikens Museum med utveckling av Vikingareservatet experimentella research och forskning medförde också att förmedlingsverksamheten kunde utvecklas.

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag.  Denna bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. 

Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda Vikingamuseet miljöer och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

Föreningen SVEG och Byalaget fick också en filial i Malmö när Koggmuseet öppnade och här bildades Skeppslaget

Föreningensverksamheten gäller  vikingatid. Vikingatid utspelar sig vikingastaden och utökades med medeltid i  Malmö och Koggmuseet med sina medeltidskeppen. 

Senaste sammarbetet har också under åren utvecklats i samverkan med Skånes Hantverksinstitut och Medborgarskolan, Fotevikens Kulturcenter.  Detta då hantverket spelar en allt större roll.

Nästa fas i föreningens SVEG verksamhet är nu åter till marinarkeologin, experimentell arkeolog  reseach forskning och förmedling .  Byalag har för utvecklingen skull blivit en separat förening från och med nu 2020 till Fotevikens byalag.

Det vi nu också skall fira detta år är 25 års jubleum för skapande av Fotevikens Museum

/Björn